Tag Archives: şirket danışman avukatı

İZMİR ŞİRKET DANIŞMANLIĞI AVUKATLIĞI VE ŞİRKET AVUKATLIĞI

Ülkemizde temel hukuk kanunlarında yaşanan değişiklikler, ve ticari ilişkilerde dava sayısının artması, işçilik alacakları davaları neticesinde şirketlerin ağır maddi külfetler altına girmesi, şirketlerin günlük işlerinde avukata duyduğu ihtiyacı artırmıştır.Zira kurulacak her ticari ilişki ve iş ilişkisi öncesinde anlaşılan noktaları hukuki zemine oturtmak ileride yaşanılacak maddi ve hukukî külfetleri en aza indirecektir. Ayrıca Ticaret Kanunu gereği Anonim şirketlerin önemli bir bölmünün artık avukat bulundurma zorunluluğu bulunmakta olup, bu konuda idare tarafından ciddi cezalar firmalara kesilmeye başlamıştır.

İzmir merkezli avukatlık büromuz şirket avukatlık işleri ile ilgili müvekkillerine faydalı hizmetler vermektedir. Şirket avukatlığı gerektiğinde şirket sahipleri, yöneticileri ve çalışanlarına gerektiğinde hukuki danışmanlık sunmak üzere yapılabileceği gibi, aynı zamanda şirket adına açılmış dava ve icra takiplerini takip etmek ve şirket adına gerektiğinde dava açmak ve icra takibi başlatmak şeklimnde olabilir.

İZMİR MERKEZLİ AVUKATLIK BÜROMUZ ŞİRKET DANIŞMANLIĞI AVUKATLIĞI VE ŞİRKET AVUKATLIĞI KONUSUNDA UZMAN KADROSUYLA MÜVEKKİLLERİNE AVUKATLIK HİZMETİ VERMEKTEDİR.

META HUKUK BÜROSU
0232 502 02 52