OHAL Komisyonuna Başvuru ve Esasları

Bilindiği üzere 20.07.2016 tarihinde, ülkemizde ilan edilen Olağanüstü Hal akabinde, OHAL’in gerekliliğine uygun önleyici tedbirlerin alınması amacıyla Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu üyelerinin de imzasını taşıyan, Kanun Hükmünde Kararname’ler çıkarılmaya başlanmıştır. İşte Bu kapsamda çıkarılan 685 sayılı KHK ile Olağan Üstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu kurulması karara bağlanmıştır.

Akabinde OHAL komisyonunun kuruluş amaçları ve esaslarını belirlemek amacıyla Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname çıkarılmıştır. Buna göre OHAL komisyonunun görevi, olağanüstü hal kapsamında doğrudan kanun hükmünde kararnameler ile tesis edilen işlemler hakkındaki başvuruları değerlendirip karar vermek şeklinde düzenlenmiştir.

OHAL komisyonu, tanımdan da anlaşılacağı üzere OHAL kapsamında çıkarılan KHK’lerle tesis edilen işlemlerin incelenmesi için kurulmuştur. Bu kapsamda OHAL komisyonun yoğunluklu görev yapacağı nokta, Kamu görevinden ihraç işlemleri ile ilgili yapılacak başvuruları incelemek olacaktır. 200.000’e yakın başvurunun OHAL komisyonu tarafından inceleneceği tahmin edilmektedir.

Çıkarılan KHK’ye göre OHAL komisyonuna başvuru önce elektronik ortamda yapılacak daha sonra fizikî olarak başvuru nereye yapılacaksa(Valilik veya en son görev yapılan kurum) oraya teslim edilecektir. Başvuru, elektronik ortamda 4 aşamada yapılmaktadır. Bu aşamalardan en önemlisi 3. Aşama olan Beyanlar bölümüdür. Bu aşamada ihraça ilişkin savunmalar detaylı olarak belirtilecektir.

OHAL başvuruları, ilgili KHK’nin yayımı tarihinden itibaren 60 gün içerisinde yapılmalıdır. Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin yayımı tarihinden önce çıkarılan KHK’ler hakkında başvıurular ise OHAL komisyonunun başvuları almaya başladığı tarihten itibaren 60 gün içerisinde yapılacaktır. OHAL komisyonu 14 Temmuz 2017 tarihinde incelemerine başlamış olup 694 sayılı khk itibariyle başvurular 14 EYLÜL 2017 tarihiyle sonuçlanacaktır.

OHAL komisyonu ile ilgili yargı uygulamarı da şöyle olacaktır. OHAL komisyonu kararlarına karşı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca belirlenecek Ankara idare mahkemelerinde iptal davası açılabilir. Bu dava idari işlemin iptali şekilde açılacak davadır.

OHAL komisyonunun kurulmasından önce açılan davalar hakkında da yargı süreci şu şekilde devam etmektedir. Çıkarılan KHK ile ilgili direk yapılan Anayasa Mahkemesi bireysel başvuruları hakkında incelemsizin yargı yolları tüketilmediği gerekçesiyle red kararı verilmektedir. İdare Mahkemelerinde açılan iptal davaları hakkında ise başvuruların incelenmek üzere OHAL komisyonuna gönderilmesi yönünde karar verilmektedir. Bununla birlikte ülke içinde hiçbir yargı yoluna başvurulmadan direk Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne yapılan başvurular hakkında gerekli iç hukuk yollarının tüketilmediği gerekçesiyle başvurular hakkında incelemeksizin red kararları verilmektedir. OHAL komisyonuna başvurmadan İdari Yargıyı kullanmak suretiyle iç hukuk yollarını işleten başvurularımız şu an Anayasa Mahkemesi safhasındadır ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nden kararlar beklenmektedir.

İZMİR MERKEZLİ AVUKATLIK BÜROMUZ OHAL KOMİSYONUNA YAPILACAK BAŞVURULAR VE AKABİNDE AÇILACAK İDRİ YARGI DAVALARI İLE İLGİLİ UZMAN KADROSUYLA MÜVEKKİLLERİNE VE AİLELERİNE AVUKATLIK HİZMETİ VERMEKTEDİR.

META HUKUK BÜROSU
0232 502 02 52

Leave a Comment