• Bankaların haksız olarak aldıkları masrafların(dosya masrafı) iadesiDevamını Oku

  • Karşılıksız çıkan çeklerin karşılıksız bedellerinin bankadan alınması Devamını oku…

  • Tüketici Hakem Heyeti Kararlarının İcraya konulması ve tahsil edilmesiDevamını Oku..

  • İmar Hukukunda ruhsat işlemleri ve Kesilen yapı cezalarıDevamını Oku..

  • 18 yaşından küçük çocukların Ceza Hukukunda ki yeri ve alacakları cezalarDevamını Oku..


  • TOKİ/İnşaat firmalarının geç teslim ettikleri konutlar için kira tazminatı almaDevamını Oku..

  • Bankarların Tüketici Hakem Heyeti Kararlarına Karşı İtiraz Etmesi(DAVA AÇMASI)…Devamını Oku..

  • HAKARET DAVALARI( Hakeret davalarının tazminat ve Cezai boyutu)…Devamını Oku…


  • Sahte sigortalılık durumunun iptali, Kaçak sigortalılığın iptali, emekliliğe hak kazanma ve hizmet tespit davası…Devamını Oku…