İZMİR KİRA AVUKATI KİRA ALACAKLARININ TAKİBİ VE KİRACININ TAHLİYESİ

Günümüzde gayrimenkul sektörnün gelişmesi ve bankaların verdiği uzun vadeli krediler sayesinde yurttaşlarımız daha kolay yollarla gayrimenkul edinmektedirler. Bu sayede kiraya verilen gayrimenkul sayısında ciddi artışlar yaşanmıştır.

Gayrimenkuller kiraya verilirken, her ne kadar kira kontatları yapılsa da, bazı kiracılar tarafından kira bedelleri ödenmemekte/ödenememektedir. Bu noktada mülk sahipleri gerek kira bedellerin tahliyesi noktasında gerekse de kiracının gayrimenkulden tahliyesi noktasında bir takım sıkıntılar yaşamaktadır.

Kira bedeli ödenmeyen kira kontratları ile ilgili izlenecek en pratik yol herhangi bir ihtarnameye veya başkaca işleme gerek kalmaksızın, kiracı ve varsa kefil hakkında tahliye talipli icra takibi başlatmaktır.

Bu aşamadan sonra icra dairesi tarafından borçluya ve varsa kefile birer ödeme emri gönderilerek borçlu borcunu ödemeye ve taşınmazı tahliye etmeye davet edilecektir. Borçlu ödeme süresi içerisinde borcunu ödemez veya gayrimenkulu tahliye etmezse bu işlemlerin sağlanması amacıyla cebri icra işlemlerine geçilecektir.

Borçlunun veya kefilin icra dairesinden gelen ödeme emrine itiraz etmesi durumunda ise icra mahkemesinde itirazın kaldırılması ve tahliye davası açılarak itirazın kaldırılması talep edilecektir. Mahkeme tarafından itiraz kaldırıldıktan sonra icra dairesince cebri icra işlemleri kaldığı yerden devam edecektir.

İZMİR MERKEZLİ AVUKATLIK BÜROMUZ KİRA ALACAKLARIN TAKİBİ VE TAHLİYE KONUSUNDA UZMAN KADROSUYLA MÜVEKKİLLERİNE VE AİLELERİNE AVUKATLIK HİZMETİ VERMEKTEDİR.

META HUKUK BÜROSU
0232 502 02 52

Leave a Comment