İstifa ve ibraname verilen çalışma dönemi işe iade davası açmak için gerekli 6 aylık kıdem süresinden sayılmaz

İşe iade davası açmak için işçinin ilgili işyerinde en az 6 aylık kıdeminin bulunması gerekir. Kıdem süresinin belirlenmesinde işçinin aynı işverenin bir veya değişik işyerlerinde iş ilişkisi hukuken kesintiye uğramış olsa dahi, işçinin o işverene bağlı işyerlerinde geçen hizmet sürelerinin birleştirilmesi gerekmektedir.

Aşağıda özetine yer verilen Yargıtay 22. Hukuk Dairesi 2012/14351 Esas sayılı kararında; işçinin istifa ve ibraname ile sona eren çalışma döneminin yeniden aynı işyerinde çalışmaya başlaması halinde kıdem hesabında dikkate alınmayacağına karar vermiştir. Söz konusu kararda işe iade davası açılması için gerekli 6 aylık kıdem şartında ikinci çalışma süresinde geçen sürenin esas alınacağı vurgulanmıştır.

T.C. YARGITAY 22.Hukuk Dairesi Esas: 2012/14531 Karar: 2012/20551 sayılı kararı, karar özeti…..

“Dosyadaki kayıt ve belgelerden, davacının 04.10.2010 – 10.08.2011 tarihleri arası aynı işyerinde çalıştığı, çalışmasının istifa ederek sona erdiği bu döneme ilişkin olarak alacaklarını aldığına dair ibraname verdiği, söz konusu işyerinde 14.10.2011 – 15.01.2012 tarihleri arası tekrar bir çalışmasının olduğu anlaşılmıştır.

Mahkemece, kıdem süresinin belirlenmesinde işçinin aynı işverenin bir veya değişik işyerlerinde iş ilişkisi hukuken kesintiye uğramış olsa dahi, işçinin o işverene bağlı işyerlerinde geçen hizmet sürelerinin birleştirilmesi gerektiği ilkesi dikkate alınarak hüküm kurulmuş ise de, davacının davalı işverene ait işyerindeki 04.10.2010 – 10.08.2011 tarihleri arasındaki çalışma döneminin istifa ile sona erdiği, bu döneme ilişkin olarak ibraname verdiği, 14.10.2011 tarihinden itibaren yeni bir çalışma döneminin başlatıldığı, altı aylık kıdem süresinin hesaplanmasında istifa ile sona eren önceki dönemin tasfiye edildiği bu sebeple dikkate alınamayacağı gözetilmeden yazılı şekilde karar verilmiş olması hatalı olmuştur.

Belirtilen sebeple, 4857 Sayılı Kanunun 20. maddesinin 3. fıkrası uyarınca, hükmün bozulmak suretiyle ortadan kaldırılması ve aşağıdaki gibi karar verilmesi gerekmiştir.”

Çalışma Arkadaşlarına Sık Sık Argo Sözler Söylemek Fesih Sebebi Midir?

Karara konu olayda çalışma arkadaşlarına karşı sık sık argo kelimeler konuşan bir çalışanın iş sözleşmesi işveren tarafından feshedilmiştir. Bunun üzerine kişi işe iade davası açmıştır. Açılan davada ilk derece mahkemesi feshi geçersiz sayarak işe iade kararı vermiştir.

Karar temyiz edilmiş, temyiz üzerine Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 21.07.2008 tarihli kararında “yönetim hakkının çalışanları rencide edici ve kişilik haklarına halel getirecek şekilde kullanılamayacağı” ve aynı zamanda “davacının fesih konusu fiillerinden işyerindeki bir kısım işçinin rahatsız ve tedirgin olması” nedeniyle, feshi geçerli sayarak davanın reddine karar vermiştir.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 21.07.2008 tarihli kararının ilgili bölümüne aşağıda yer verilmiştir.

“Somut olayda, davacının çalışma arkadaşlarına sık sık argo kelimelerle hitap ettiği, onlarla tartıştığı, çalışanların bu konuda şikayetlerin yoğunlaşması üzerine iş sözleşmesinin feshedildiği dosya içeriğinden anlaşılmaktadır.

Mahkemece de davacının fesih nedeni yapılan eylemlerinin sabit olduğu kabul edilmesine rağmen, bunun işlerin daha iyi yapılmasına yönelik yönetim tarzı olduğu belirtilmiştir. Ancak işin iyi yapılmasına yönelik yönetim hakkı çalışanları rencide edici kişilik haklarına halel getirecek biçimde kullanılamaz.

İşverene bu konuda yazılı beyanda bulunan bir kısım işçiler davacının bu tutumundan dolayı rahatsız ve tedirgin olduklarını açıklamışlardır.

Davacının çalışma arkadaşlarına karşı saygısız tutumu işin yürütümünü bozucu nitelikte olup, fesih için geçerli neden kabul edilmelidir. Davanın reddine karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile kabulü hatalıdır.”

Kaynak ve kararın tam metni için bkz: İş Güvencesi ve Uygulaması, Bektaş Kar, Ankara 2009 basım, sf: 333-336

Seferihisar Avukat

Seferihisar avukat hakkında güncel bilgiler ve detaylar daha fazla bilgileri sitemizi inceleyerek bilgi sahibi olabilirsiniz. Ceza hukuku, medeni hukuku, aile hukuku, şirketler hukuku, idare hukuku, icra-iflas hukuku, boşanma hukuku, tüketici hukuku, borçlar hukuku,bilişim hukuku, ticaret hukuku ve iş hukuku dahil hukukun tüm dallarında hizmet vermek ve uyuşmazlıkların sulhen veya dava yolu ile çözümlenmesine çalışmakta olan hukuk ofisimiz İzmir merkezli olmakla birlikte Türkiye genelindeki müvekkillerine de avukatlık ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Hukuk ofisimizde ticari ve şahsi hayata dair sırların gizliliği prensibi ilke edinilmiştir. Aynı zamanda müvekkillerimiz işlerinin takibinde şeffaflık ilkemiz gereği sürekli olarak avukatlarımız tarafından gerekli konularda bilgilendirilmekte ve konuyu en iyi şekilde beraberce çözüme ulaştırmaktayız. Yabancı müvekkillerimiz için birlikte çalıŞtığımız tercümanlarımız vasıtasıyla Seferihisar ki Avukatlık büromuzda her türlü hukuki hizmeti vermekteyiz.

Seferihisar İli’ nin her noktasından kolay ulaşım olanaklarına sahip bir konumdadır. Web sitemizde yer alan harita vasıtasıyla ofisimizin tam konumunu öğrenebileceğiniz gibi bütün iletişim (telefon – email) bilgilerimize de ulaşabilirsiniz.

META HUKUK BÜROSUson-logo-150x150

İletişim: Mansuroğlu Mahallellesi 289 sokak No 2 Körfez iş Hanı Daire14 Bayraklı / İzmir

Tel&Fax: 0232 502 02 52

Çeşme Ağır Ceza Avukatı

Çeşme Ağır CEZA HUKUKU ve Avukatlık hakkında blog yazımız.
Ceza Hukuku, suç, ceza ve infaz gibi kavramları inceleyen, kamu hukukunun bir dalıdır. Yaptırım gücüne sahip devlet, kusurlu veya sakıncalı bazı hareketleri yaptırıma bağlar. Kamu düzeninin sağlıklı bir şekilde işlemesinin, devam edebilmesi için bu bir gerekliliktir. Bu yaptırım, bazen özgürlüğü bağlayıcı bir ceza olabileceği gibi bazen de para cezası şeklinde veya başkaca cezalar şeklinde olabilir. Ayrıca yaptırıma bağlanan bu cezalar gene devlet gücünü kullanan kurumlar tarafından infaz ettirilir. İşte Ceza Hukuku bütün bu disiplinleri içerisinde barındıran bir hukuk dalıdır. Büromuz Ceza Hukuku dalında, ceza hukukunun sujelerine faydacı hizmetler sunmak amacıyla hareket eder ve müvekkiller bakımından en iyi sonucun alınmasına yönelik hizmet eder.

Çeşme ceza ve ağır ceza avukatı ve hukuk davalarınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz..

META HUKUK BÜROSUson-logo-150x150

İletişim: Mansuroğlu Mahallellesi 289 sokak No 2 Körfez iş Hanı Daire14 Bayraklı / İzmir

Tel&Fax: 0232 502 02 52

Çeşme Avukat

Çeşme avukat hakkında güncel bilgiler ve detaylar daha fazla bilgileri sitemizi inceleyerek bilgi sahibi olabilirsiniz. Ceza hukuku, medeni hukuku, aile hukuku, şirketler hukuku, idare hukuku, icra-iflas hukuku, boşanma hukuku, tüketici hukuku, borçlar hukuku,bilişim hukuku, ticaret hukuku ve iş hukuku dahil hukukun tüm dallarında hizmet vermek ve uyuşmazlıkların sulhen veya dava yolu ile çözümlenmesine çalışmakta olan hukuk ofisimiz İzmir merkezli olmakla birlikte Türkiye genelindeki müvekkillerine de avukatlık ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Hukuk ofisimizde ticari ve şahsi hayata dair sırların gizliliği prensibi ilke edinilmiştir. Aynı zamanda müvekkillerimiz işlerinin takibinde şeffaflık ilkemiz gereği sürekli olarak avukatlarımız tarafından gerekli konularda bilgilendirilmekte ve konuyu en iyi şekilde beraberce çözüme ulaştırmaktayız. Yabancı müvekkillerimiz için birlikte çalıŞtığımız tercümanlarımız vasıtasıyla Çeşme de ki Avukatlık büromuzda her türlü hukuki hizmeti vermekteyiz.

Çeşme İli’ nin her noktasından kolay ulaşım olanaklarına sahip bir konumdadır. Web sitemizde yer alan harita vasıtasıyla ofisimizin tam konumunu öğrenebileceğiniz gibi bütün iletişim (telefon – email) bilgilerimize de ulaşabilirsiniz.

META HUKUK BÜROSUson-logo-150x150

İletişim: Mansuroğlu Mahallellesi 289 sokak No 2 Körfez iş Hanı Daire14 Bayraklı / İzmir

Tel&Fax: 0232 502 02 52

Salihli Ağır Ceza Avukatı

Manisa Salihli Ağır CEZA HUKUKU ve Avukatlık hakkında blog yazımız.
Ceza Hukuku, suç, ceza ve infaz gibi kavramları inceleyen, kamu hukukunun bir dalıdır. Yaptırım gücüne sahip devlet, kusurlu veya sakıncalı bazı hareketleri yaptırıma bağlar. Kamu düzeninin sağlıklı bir şekilde işlemesinin, devam edebilmesi için bu bir gerekliliktir. Bu yaptırım, bazen özgürlüğü bağlayıcı bir ceza olabileceği gibi bazen de para cezası şeklinde veya başkaca cezalar şeklinde olabilir. Ayrıca yaptırıma bağlanan bu cezalar gene devlet gücünü kullanan kurumlar tarafından infaz ettirilir. İşte Ceza Hukuku bütün bu disiplinleri içerisinde barındıran bir hukuk dalıdır. Büromuz Ceza Hukuku dalında, ceza hukukunun sujelerine faydacı hizmetler sunmak amacıyla hareket eder ve müvekkiller bakımından en iyi sonucun alınmasına yönelik hizmet eder.

Salihli ceza ve ağır ceza avukatı ve hukuk davalarınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz..

META HUKUK BÜROSUson-logo-150x150

İletişim: Mansuroğlu Mahallellesi 289 sokak No 2 Körfez iş Hanı Daire14 Bayraklı / İzmir

Tel&Fax: 0232 502 02 52

Alaşehir Avukat

Manisa Alaşehir avukat hakkında güncel bilgiler ve detaylar daha fazla bilgileri sitemizi inceleyerek bilgi sahibi olabilirsiniz. Ceza hukuku, medeni hukuku, aile hukuku, şirketler hukuku, idare hukuku, icra-iflas hukuku, boşanma hukuku, tüketici hukuku, borçlar hukuku,bilişim hukuku, ticaret hukuku ve iş hukuku dahil hukukun tüm dallarında hizmet vermek ve uyuşmazlıkların sulhen veya dava yolu ile çözümlenmesine çalışmakta olan hukuk ofisimiz Alaşehir merkezli olmakla birlikte Türkiye genelindeki müvekkillerine de avukatlık ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Hukuk ofisimizde ticari ve şahsi hayata dair sırların gizliliği prensibi ilke edinilmiştir. Aynı zamanda müvekkillerimiz işlerinin takibinde şeffaflık ilkemiz gereği sürekli olarak avukatlarımız tarafından gerekli konularda bilgilendirilmekte ve konuyu en iyi şekilde beraberce çözüme ulaştırmaktayız. Yabancı müvekkillerimiz için birlikte çalıŞtığımız tercümanlarımız vasıtasıyla Alaşehir ki Avukatlık büromuzda her türlü hukuki hizmeti vermekteyiz.

Alaşehir İli’ nin her noktasından kolay ulaşım olanaklarına sahip bir konumdadır. Web sitemizde yer alan harita vasıtasıyla ofisimizin tam konumunu öğrenebileceğiniz gibi bütün iletişim (telefon – email) bilgilerimize de ulaşabilirsiniz.

META HUKUK BÜROSUson-logo-150x150

İletişim: Mansuroğlu Mahallellesi 289 sokak No 2 Körfez iş Hanı Daire14 Bayraklı / İzmir

Tel&Fax: 0232 502 02 52

Soma Ağır Ceza Avukatı

Manisa Soma Ağır CEZA HUKUKU ve Avukatlık hakkında blog yazımız.
Ceza Hukuku, suç, ceza ve infaz gibi kavramları inceleyen, kamu hukukunun bir dalıdır. Yaptırım gücüne sahip devlet, kusurlu veya sakıncalı bazı hareketleri yaptırıma bağlar. Kamu düzeninin sağlıklı bir şekilde işlemesinin, devam edebilmesi için bu bir gerekliliktir. Bu yaptırım, bazen özgürlüğü bağlayıcı bir ceza olabileceği gibi bazen de para cezası şeklinde veya başkaca cezalar şeklinde olabilir. Ayrıca yaptırıma bağlanan bu cezalar gene devlet gücünü kullanan kurumlar tarafından infaz ettirilir. İşte Ceza Hukuku bütün bu disiplinleri içerisinde barındıran bir hukuk dalıdır. Büromuz Ceza Hukuku dalında, ceza hukukunun sujelerine faydacı hizmetler sunmak amacıyla hareket eder ve müvekkiller bakımından en iyi sonucun alınmasına yönelik hizmet eder.

Manisa Soma ceza ve ağır ceza avukatı ve hukuk davalarınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz..

META HUKUK BÜROSUson-logo-150x150

İletişim: Mansuroğlu Mahallellesi 289 sokak No 2 Körfez iş Hanı Daire14 Bayraklı / İzmir

Tel&Fax: 0232 502 02 52

Soma Avukat

Manisa Soma Avukatlık hakkında güncel bilgiler ve detaylar daha fazla bilgileri sitemizi inceleyerek bilgi sahibi olabilirsiniz. Ceza hukuku, medeni hukuku, aile hukuku, şirketler hukuku, idare hukuku, icra-iflas hukuku, boşanma hukuku, tüketici hukuku, borçlar hukuku,bilişim hukuku, ticaret hukuku ve iş hukuku dahil hukukun tüm dallarında hizmet vermek ve uyuşmazlıkların sulhen veya dava yolu ile çözümlenmesine çalışmakta olan hukuk ofisimiz İzmir merkezli olmakla birlikte Türkiye genelindeki müvekkillerine de avukatlık ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Hukuk ofisimizde ticari ve şahsi hayata dair sırların gizliliği prensibi ilke edinilmiştir. Aynı zamanda müvekkillerimiz işlerinin takibinde şeffaflık ilkemiz gereği sürekli olarak avukatlarımız tarafından gerekli konularda bilgilendirilmekte ve konuyu en iyi şekilde beraberce çözüme ulaştırmaktayız. Yabancı müvekkillerimiz için birlikte çalıŞtığımız tercümanlarımız vasıtasıyla Soma Avukatlık büromuzda her türlü hukuki hizmeti vermekteyiz.

Manisa Soma İli’ nin her noktasından kolay ulaşım olanaklarına sahip bir konumdadır. Web sitemizde yer alan harita vasıtasıyla ofisimizin tam konumunu öğrenebileceğiniz gibi bütün iletişim (telefon – email) bilgilerimize de ulaşabilirsiniz.

İZMİR MERKEZLİ AVUKATLIK BÜROMUZ ŞİRKET DANIŞMANLIĞI AVUKATLIĞI VE ŞİRKET AVUKATLIĞI KONUSUNDA UZMAN KADROSUYLA MÜVEKKİLLERİNE AVUKATLIK HİZMETİ VERMEKTEDİR.

META HUKUK BÜROSU
0232 502 02 52

İZMİR ŞİRKET DANIŞMANLIĞI AVUKATLIĞI VE ŞİRKET AVUKATLIĞI

Ülkemizde temel hukuk kanunlarında yaşanan değişiklikler, ve ticari ilişkilerde dava sayısının artması, işçilik alacakları davaları neticesinde şirketlerin ağır maddi külfetler altına girmesi, şirketlerin günlük işlerinde avukata duyduğu ihtiyacı artırmıştır.Zira kurulacak her ticari ilişki ve iş ilişkisi öncesinde anlaşılan noktaları hukuki zemine oturtmak ileride yaşanılacak maddi ve hukukî külfetleri en aza indirecektir. Ayrıca Ticaret Kanunu gereği Anonim şirketlerin önemli bir bölmünün artık avukat bulundurma zorunluluğu bulunmakta olup, bu konuda idare tarafından ciddi cezalar firmalara kesilmeye başlamıştır.

İzmir merkezli avukatlık büromuz şirket avukatlık işleri ile ilgili müvekkillerine faydalı hizmetler vermektedir. Şirket avukatlığı gerektiğinde şirket sahipleri, yöneticileri ve çalışanlarına gerektiğinde hukuki danışmanlık sunmak üzere yapılabileceği gibi, aynı zamanda şirket adına açılmış dava ve icra takiplerini takip etmek ve şirket adına gerektiğinde dava açmak ve icra takibi başlatmak şeklimnde olabilir.

İZMİR MERKEZLİ AVUKATLIK BÜROMUZ ŞİRKET DANIŞMANLIĞI AVUKATLIĞI VE ŞİRKET AVUKATLIĞI KONUSUNDA UZMAN KADROSUYLA MÜVEKKİLLERİNE AVUKATLIK HİZMETİ VERMEKTEDİR.

META HUKUK BÜROSU
0232 502 02 52