ALKOL VE UYUŞTURUCU ETKİSİNDE ARAÇ KULLANMA SUÇU

Alkol ve Uyuşturucu etkisinde araç kullanma suçu yani kısaca alkollü araç kullanma suçu, aslında Türk Ceza Kanunu’nun 179. Maddesinde düzenlenen ” Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma” suçunun 3. Fıkrasında düzenlenen bir türüdür. Madde metni “Alkol veya uyuşturucu madde etkisiyle ya da başka bir nedenle emniyetli bir şekilde araç sevk ve idare edemeyecek hâlde olmasına rağmen araç kullanan kişi yukarıdaki fıkra hükmüne göre(iki yıla kadar) cezalandırılır.” şeklindedir. Madde gerekçesi ise: “Maddenin üçüncü fıkrasında, alkol veya uyuşturucu madde etkisiyle ya da başka bir nedenle emniyetli bir şekilde araç sevk ve idare edemeyecek hâlde olmasına rağmen araç kullanan kişinin cezalandırılması öngörülmüştür. Bu bakımdan, örneğin uzun süre araç kullanmak dolayısıyla yorgun ve uykusuz olan kişilerin araç kullanmaya devam etmesi hâlinde de bu suçun oluştuğunu kabul etmek gerekir. ” şeklindedir.

Ayrıca bu suçun oluşabilmesi için aranan iki şart; 1.Alınan alkol veya uyuşturucu maddenin, kişiyi emniyetli bir şekilde araç sevk ve idare edemeyecek duruma getirmesi gerekir. 2. Alınan alkol veya uyuşturucu madde etkisi sonucunda kişilerin hayat, sağlık veya malvarlığı değerleri açısından somut bir tehlikeye sebebiyet vermiş olması gerekir.

Uygulama bakılacak olursa; Ülkemiz hukukuna göre uyuşturucu ve alkollü madde ölçümleri kan tetkikleri ve promil ölçümleri sayesinde yapılmaktadır. Bilindiği üzere 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 48/5 fıkrası genel promil sınırını 0,50 olarak belirlemiştir. 0,50 promili aşan değerlerle araç kullananların ehliyeti alınır. Devam eden fıkra düzenlemesi ise 1.00 promilin üstünde alkolle araç kullandığı tespit edilen sürücüler hakkında Türk Ceza Kanunu’na uygun şekilde işlem yapılmak üzere bildirim yapılacağı düzenlenmiştir.

Yargıtay uygulaması ise bu yöndedir. 100 promilin üstünde madde etkisiyle araç kullandığı tespit edilen sürücülerin “alkollü araç kullanma” suçunu işledikleri kabul edilmektedir. Bununla birlikte Yargıtay bir kararında 173 promil alkollü olarak araç kullanan sanığın kastının yoğunluğu ve meydana gelen tehlikenin ağırlığı gözetilerek, alt sınırdan uzaklaşılarak hak ve nesafete uygun bir ceza tayini gerekir Demekle yüksek promile yüksek ceza verileceğini hüküm altına alınmıştır.

Her ne kadar Yargıtay promil miktarı üzerinden kast değerlendirmesi yapsa da bu suçun oluşması için ayrıca yukarıda saydığımız iki şartın da değerlendirilmesi somut olayda varlığının incelenmesi gerekmektedir.

İZMİR MERKEZLİ AVUKATLIK BÜROMUZ ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMA VE DİĞER CEZA DAVALARINDA UZMAN KADROSUYLA MÜVEKKİLLERİNE VE AİLELERİNE AVUKATLIK HİZMETİ VERMEKTEDİR.

META HUKUK BÜROSU
0232 502 02 52

Leave a Comment